Byd indenfor på herregården

Æblemostfestival, teaterforestilling eller herregårdsmarathon? Kun fantasien sætter grænser for, hvordan der kan pustes nyt liv i herregårdenes funktionstømte bygninger ved hjælp af nye aktiviteter og arrangementer for offentligheden. Husk, at der er én mulighed tilbage for at søge om støtte til projekter gennem ’Byd Indenfor’. Den 3. november udløber sidste ansøgningsfrist.

I løbet af 2014 er det muligt løbende at søge støtte gennem Fremtidens Herregård til at realisere gode ideer, der med få midler og enkle tiltag skaber nyt liv i herregårdens funktionstømte bygninger og kulturmiljøer og byder lokalsamfundet indenfor. 

Konkret støtter kampagnen arrangementer og aktiviteter, som skaber åbenhed og opmærksomhed om herregårdene og baner vejen for, at de kan blive et aktiv i lokalsamfundets udvikling. Både ejerne og deres samarbejdspartnere har mulighed for at byde ind.

Formålet med Byd Indenfor er at inspirere til, hvordan herregårdenes funktionstømte bygninger og kulturmiljøer kan sættes i spil på nye måder – uden at det nødvendigvis koster mange penge og kræver store forandringer. 

I løbet af 2014 er der fire ansøgningsfrister, hvor det er muligt at søge om støtte. De første tre ansøgningsrunder er afsluttede, og sidste ansøgningsfrist er:

  • 3. november kl. 16 

Realdania har afsat i alt 1,5 mio. kr. til støtte af aktiviteter, og det prioriteres at støtte mange små projekter. Der kan søges om max. 100.000 kr. pr. projekt, og den enkelte herregård kan kun søge støtte til ét projekt ved hver ansøgningsrunde.

Der kan søges om støtte til projekter på ikke-offentligt ejede herregårde. Er du i tvivl, om en ejendom er en herregård, kan du kontakte Dansk Center for Herregårdsforskning.