Hvordan kan ny brug sikre herregårdens bygningsarv og skabe mere livskvalitet i lokalområdet? Fremtidens Herregård er en kampagne, der skal bidrage til at genopfinde herregården, så den igen kan blive lokal dynamo.

Fremtidens Herregård er et initiativ under Realdanias program "Den levende bygningsarv"

Realdania vil bidrage til at skabe nyt liv i mange af de tusindvis af kvadratmeter lader, stalde og værksteder, der står tomme på herregårde overalt i Danmark. De står på den ene side som en enorm ressource, men er samtidig også omkostningstunge at forvalte og drive. Ved at give bygningerne nye funktioner er der samtidig mulighed for, at de over tid vil kunne bidrage til finansiering af deres egen vedligeholdelse.

Læs om programmet