Boltinggaard går til filmen

Boltinggaard er i fuld gang med at blive omdannet til et centralt omdrejningspunkt for det allerede levende filmmiljø på Fyn. Med et fleksibelt filmstudie, overnatningsfaciliteter til crew og biografsal til at vise testfilm skal herregården være omdrejningspunkt for fynsk filmproduktion.

På Sydfyn ligger herregården Boltinggaard. Som på andre herregårde arbejder man her med at skabe nye aktiviteter og udvikle en bæredygtig forretning i de historiske og stemningsfulde rammer. Landbruget er i dag bortforpagtet, og ejerne har i stedet valgt at satse på at udvikle stedets særlige kvaliteter i et oplevelsesperspektiv.

Ved at etablere blandt andet overnatning samt studie- og kontorfaciliteter er målet at gøre Boltinggard til omdrejningspunkt for den allerede eksisterende filmproduktion og det aktive filmmiljø på Fyn. Omdannelsen skal ifølge ejer Peter-Vilhelm Rosenstand være med til at fremtidssikre Boltinggard, så kommende generationer også kan drive forretning på stedet.

Langsigtet perspektiv
Peter Vilhlem-Rosenstand beskriver Boltinggaard som et levende sted med mange bygninger og et virvar af aktivitet. Han er selv vokset op på herregården, så det vækker mange minder, når håndværkerne i dag har travlt med at omdanne flere af bygningerne til nye funktioner.

”Det langsigtede perspektiv fylder meget, når ens hjem også er ens arbejdsplads. Man kan ikke lade være med at planlægge på langt sigt og tænke i senere generationers behov. Derfor skal løsningerne også være gennemtænkte og holdbare,” forklarer han.

Idéen er ikke grebet ud af tom luft, men lægger sig op ad det arbejde, den regionale filmfond FilmFyn for længst har sat i gang for at gøre øen attraktiv for filmproduktion. Med de nye faciliteter på Boltinggaard bliver der skabt bedre muligheder for, at filmfolkene bliver på Fyn i stedet for at pendle frem og tilbage.

Dynamo for det lokale
Omdannelsen bygger videre på oplevelsesbaserede aktiviteter på stedet, der hidtil har været brugt til konferencer og events. De nye faciliteter og værelser indrettes fleksibelt og multifunktionelt, så de både kan anvendes i forbindelse med filmproduktioner og til fx konferencer og selskaber. Tanken er at aktivere så mange bygninger på samme tid som muligt, så der skabes en fornemmelse af herregården om et lille, men levende samfund.

Konkret omfatter projektet omdannelse af en række af herregårdens funktionstømte bygninger – herunder Boltinggaards rummelige korntørreri – til indendørs filmstudier med mødefaciliteter, omklædning og lounge til crew og skuespillere.

Op mod 12 håndværkere har for tiden deres daglige gang på stedet, vel at mærke samtidigt med at bygningerne også er fyldt af lokale gæster, der bruger Boltinggaard til fester, møder og konferencer. Så der er gang i butikken, som Peter-Vilhelm Rosenstand udtrykker det:

”Historisk set har godset haft et nært forhold til Ringe by. Den relation er vi ved at genskabe. Vi har mange lokale, der bruger vores selskabslokaler, og vi bruger kun lokale håndværkere. I fremtiden vil vi også finde leverandører til catering, kulisser, transports og andet i lokalområdet. Det vil igen være med til at knytte båndene yderligere.”

Fokus på fleksibilitet
I sidefløjene og den gamle hestestald indrettes omkring 22 værelse med eget bad, alle med et individuelt udtryk og nogle med eget tekøkken. Fokus er på fleksibilitet, således at man kan leje et enkelt værelse eller hele bygninger alt efter behov. Der skal indrettes kontorer til filmbranchens aktører og processer, for eksempel til postproduktion og klipperum.

”På Boltinggaard vil vi tilbyde en samlet ramme for ophold, filmstudie, samt kontorfaciliteter til filmproduktion og postproduktion. Det, at vi kan tilbyde studiefaciliteter, supplerer det eksisterende forretningsgrundlag og adskiller Boltinggaard fra lignende møde- og konferenceprodukter på markedet. Visionen er at skabe et miljø, hvor oplevelsen og stemningen af herregården stimulerer filmproduktionens aktiviteter,” siger Peter-Vilhelm Rosenstand.