Ny publikation: Nye tider for de danske herregårde

Der er et paradigmeskifte i gang på de danske herregårde. Hvor godsejerne tidligere først og fremmest drev landbrug, bliver der nu prøvet nye forretningsideer af, der skal fremtidssikre herregårdene og samtidig kan bidrage til at løfte landdistrikterne. En ny publikation fortæller om de nye tider og samler samtidig op på erfaringerne fra Fremtidens Herregård.

Fra lade til filmproduktion. Fra ridehus til teater. Og fra køkkenhave til skolehave. Sådan lyder blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når herregårdene genopfinder deres historiske bygninger til nyt liv og nye aktiviteter.

I deres storhedstid var herregårdene en stærk drivkraft for lokalområdet og en vigtig arbejdsplads, og de gik forrest i den teknologiske, kulturelle og bygningsmæssige udvikling på landet. I dag står de stadig som enestående kulturmiljøer, men særligt driftsbygningerne er udfordrede på flere fronter – de er dyre at holde ved lige og kan ikke bruges i moderne landbrugsdrift. Og bliver bygningerne ikke brugt, bliver de heller ikke bevaret.

Det er bl.a. den udfordring, som foreningen Realdania har været med til at sætte fokus på med kampagnen Fremtidens Herregård. Kampagnen har siden 2008 bidraget til, at en lang række herregårdsprojekter er blevet til virkelighed, som har det til fælles, at de skaber nyt liv i de historiske bygninger og kulturmiljøer.

Publikation fortæller om herregårdenes potentialer
Erfaringerne fra kampagnen kan man læse mere om i den nye publikation, som nu er på gaden. Den viser forskellige veje til at udfolde det potentiale, der ligger i de gamle bygninger og hvordan herregårdene kan være med til at løfte det lokalområde, de er en del af.

Download publikationen

Herregårdens stemningsfyldte bygninger og de storslåede kulturlandskaber er vigtige ressourcer, når godsejeren udvikler nye forretningsområder. Både fordi bygningerne har vist sig fleksible til indretning af nye funktioner, og fordi de historiske rammer udgør en stærk fortællemæssig ramme for nye produkter. En positiv sideeffekt ved det nye fokus på herregårdene er en styrkelse af den lokale identitet og stolthed, ligesom de besøgende og gæster, der trækkes til, er med til at øge også det nationale kendskab til herregården.  

”Det er glædeligt at se, hvordan herregårdsprojekterne er lykkedes med at genopfinde sig selv og række ud i samfundet. Alle projekter i kampagnen har etableret nye lokale relationer – både gennem nære samarbejder med lokalområdets beboere og foreningsliv og gennem frugtbare samarbejder med andre virksomheder og institutioner. Det gavner både den lokale stolthed og sammenhængskraft, skaber nye lokale arbejdspladser og styrker turismen,” siger projektchef Christian Andersen, Realdania.

Henover året byder en række af ejerne indenfor til nye oplevelser på herregården. Følg med på www.fremtidensherregård.dk.

Bestil et fysisk eksemplar af publikationen ved at skrive til herregaard@bygningsarv.dk