Skolebørn skal lære om mad og natur på Lilliendal

På Lilliendal Gods tager en skolehave til de sydsjællandske skoleelever form. Med visionen om at styrke forståelsen for mad og natur og samtidig åbne godset for lokalsamfundet, genskaber ejerne stedets nyttehaveanlæg. Målet er et grønt frirum for børn og voksne. Projektet bliver til virkelighed som del af Fremtidens Herregård.

Tilbagetrukket fra Lilliendals hovedbygning og landbrugsdrift lå indtil for nyligt et gammelt nedslidt drivhus fra ca. 1820’erne. I dag er det i fuld gang med at blive renoveret, så der igen kan dufte varmt af muld og planter.

Målet er at skabe en større forståelse af natur og mad, når drivhuset med tilhørende haveanlæg i april 2017 åbner for lokalområdets skoleelever. Her får de en enestående mulighed for at dyrke grøntsager og komme helt tæt på processen fra jord til bord.

”Eleverne vil opdage, at det er sjovt og ikke svært at dyrke grøntsager, og hele oplevelsen giver lyst til at lave mad,” forklarer Mette Heiberg, der sammen med Ted Kallehave ejer Lilliendal. Ambitionen er også at bidrage til, at Sydsjælland får en stærkere grøn profil og give beboerne adgang til nye måder at lære om madvarer og kost på.

En gammel tanke skaber nyt liv på godset
Projektet, der gennemføres som del af Fremtidens Herregård, griber tilbage til herregårdens oprindelige funktion og identitet, men i fornyet form med lokalsamfundets skoler og børn som målgruppe.

Konkret skal drivhuset have et nyt tag, og de gamle vinduer skal restaureres. Det tidligere værkstedsrum bliver bygget om til indendørs undervisningsrum til regnvåde dage. Og omkring drivhuset bliver jorden forbearbejdet, udekøkkener etableres og en smuk haveplan med bl.a. legekrog og labyrint skal realiseres i det nye år.

Tilbage i tiden var der på præcis samme sted grøntsagshave, dufthave og frugthave. Haverne forsynede hele godset med mad. ”Og dengang var der utrolig mange mennesker, som boede og arbejdede her. Det er sjovt at tage den gamle tanke tilbage og derigennem revitalisere godset,” siger Mette Heiberg.

Projektet er sat i søen i et samarbejde med Vordingborg Kommune og indtil videre tre skoler, som kommer til at anvende haven. ”Vi havde ikke turde bygge noget, hvis ikke det var fordi vi vidste, der var et reelt behov. Det er ikke nok at have fine bygninger og smukke planer,” fortsætter Mette Heiberg.

Samarbejde gør vision til virkelighed
Den almennyttige forening Haver til Maver, der udvikler og udbreder skolehaver over hele landet, har både ageret stor inspirationskilde og været en altafgørende samarbejdspartner i processen med at få projektet op at stå.

”Det har været en ubeskrivelig stor hjælp for os at samarbejde med Haver til Maver. De har givet os viden om alt lige fra, hvordan man får et samarbejde med kommunen op at stå til, hvor mange elever man kan være om et bed. Fra udarbejdelse af undervisningsplaner til, hvad der er godt at dyrke,” forklarer Mette Heiberg.

I haven kommer børn på folkeskolens mellemtrin 4-6. klasse til at indgå i forløb på 6-8 dage i haven. Her lærer de om hele processen fra forspiring, udplantning, kultivering og endelig – høstning og tilberedning af maden. Haveanlægget kan agere ramme om undervisning i alt fra fotosyntese, madlavning og herregårdens historie. En daglig leder vil være i haven i hele dyrkningssæsonen og stå for den overordnede organisering af stedet.

Mere end en landbrugsvirksomhed
Mette Heiberg håber, at mange flere vil bruge haven.

”Jeg håber, at børnene også får lyst til at komme og kigge til sine grøntsager uden for skoletid. At de tager familien med i sommerferien og bedsteforældrene med under armen i weekenden. Sådan at folk får en relation til stedet, og Lilliendal bliver mere end en landbrugsvirksomhed i lokalmiljøet,” forklarer Mette Heiberg.

På sigt vil hun gerne åbne haven for en bredere målgruppe, der både kan inkludere ildsjæle, der vil lære fra sig, og seniorer fra plejehjem. Haven skal tilføje en ekstra værdi til dem, der bor i godsets lokalmiljø, pointerer Mette Heiberg:

”Jeg forestiller mig, at haven bliver et lille stykke paradis, hvor man er væk fra dagligdagens trummerum. Et frodigt og grønt frirum, der inspirerer til at prøve nye ting.”

Projektet indvies i april 2017 og gennemføres med rådgivning fra Paradehusets Tegnestue og 2+1 Idébureau. Projektet er desuden støttet af Friluftsrådet og LAG Sydsjælland.