Voergaard Kulturhus står færdigt

Voergaards gamle ladebygning er renoveret, så den kan anvendes til kulturaktiviteter til glæde for Voergaard Slot og hele lokalområdet. Projektet er gennemført med støtte fra Fremtidens Herregård.

Voergaard Slots gamle ladebygning, opført i 1943, har i nogle år ikke været brugt til landbrugsformål. Bygningen er lavet med en særegen trækonstruktion, som var byggestilen dengang, bygningen blev opført, og Voergaards bestyrelse fandt, at ladebygningen burde bevares og anvendes til kulturelle formål.

Voergaard Slot søgte derfor Fremtidens Herregård om tilskud til en renovering af ladebygningen, så den kunne anvendes til kulturelle aktiviteter til glæde for Voergaard Slot og hele lokalområdet. Fremtidens Herregård støtter projekter, der genanvender herregårdenes bygningsarv og bidrager til mere lokal livskvalitet, og i 2014 bevilgede kampagnen en støtte, der kunne dække ca. 60 procent af den investering, der skulle til for at føre idéen på Voergaard ud i livet. Arbejdet er nu tilendebragt og har omfattet udskiftning af taget, isolering af tag og gulv og etablering af gulvvarmeanlæg i hele den 1000 kvadratmeter store bygning. 

Realdania og Voergaards bestyrelse har lagt vægt på at bevare laden i den byggestil den var. Selvom der nu er isat store termoruder i portåbningen, fremtræder bygningen udadtil som den var, idet der foran termoruderne er mørkegrønne porte, som der altid har været.

Bestyrelsesformand advokat Hans Jørgen Kaptain udtaler: ”Voergaard Slot er taknemmelig for den støtte Realdania har ydet og det flotte håndværk, der er præsteret, og som nu medfører, at vi har en moderne bygning bevaret i gammel stil, som kan anvendes til kulturelle aktiviteter. Disse aktiviteter skulle meget gerne være med til at trække besøgende til Voergaard Slots museumsvirksomhed. Så stor tak til Realdania og stor tak til de medvirkende håndværkere”.

Renoveringsarbejdet er udført med Præstbro Tømrer- & Snedkerforretning v/Per Smith som Voergaards hovedentreprenør og med underentrepriser leveret af J.E. Byg, Flauenskjold, Søren Jensen’s Eftf., Sæby, og Voerså VVS & Kloak ApS. I forbindelse med projektet er der endvidere etableret et nyt halmfyringsanlæg leveret af Kaas Staalbyg A/S, således at anlægget har kapacitet til at varmeforsyne Voergaard Slot, ladebygningen og de øvrige bygninger i området.