Bramstrup

På fynske Bramstrup har herregårdens tidligere frugtlager længe stået tomt. Som en del af Fremtidens Herregård har ejeren undersøgt mulighederne for at bruge bygningen som ramme om en ambassade for økologi og bæredygtighed. Konceptudviklingsprojektet blev afsluttet i 2010.

På Bramstrup har ejer Niels Langkilde gennemført et konceptudviklingsprojekt, der kortlægger mulighederne for at udvikle herregårdens frugtlager til et Farmers Market for økologiske produkter kombineret med netbutik, café og udstillings- og mødelokaler. Ambitionen er en økologisk ambassade i den tomme bygning.

"Visionen for frugtlageret er at skabe samarbejder og formidle viden om økologi og bæredygtighed. Her kan vi fortælle, hvad økologiske grøntsager er, og om betydningen af rent vand og bæredygtighed", siger Niels Langkilde. 

Hans drøm er også at udvikle Bramstrup som socialøkonomisk virksomhed. Blandt andet ved at udvide et eksisterende samarbejde med bostedet Sommerfuglen til at omfatte arbejdspladser for unge med psykiske handicap, fx i forbindelse med driften af marked, netbutik og café.

Porten til Bramstrup
Projektets fysiske udgangspunkt er frugtlageret, som ligger i herregårdens indkørsel og tidligere var centrum for æbleproduktion. Bygningen har potentiale til at fungere som en portbygning til Bramstrup og skal - hvis projektet realiseres - fungere som den fysiske ramme om 'ambassaden'. Arkitektonisk lægger projektet op til en løsning, der introducerer de nye funktioner med bl.a. marked, café, udstilling og mødelokaler og samtidig bevarer bygningens funktionelle udtryk.