Bregentved

Haven på Bregentved fremstår som en helhed med barokkens lange alléer ud i landskabet og det imponerende kaskadeanlæg. Efter en omfattende renovering er haven sikret for eftertiden.

Bregentveds have blev anlagt i 1750’erne i barokstil. Senere har N.H. Jardin tilføjet et parterre og et kaskadeanlæg, der blev renoveret i 1994. I 1830’erne blev parken omlagt i landskabelig stil af Rudolph Rothe. Dette arbejde fortsatte H. A. Flindt i 1880-90. Med støtte fra Realdania er haven gennemgribende renoveret og sikret for eftertiden med en langsigtet vedligeholdelsesplan.Genskabt vandspejl

Dyrehavens skovbryn danner stadig rammen om det landskab, der er en integreret del af parken. Løvenørns franske anlæg fra 1740’erne, Jardins alléer, kaskaden, obelisken, de mange skulpturer og monumenter fra 1760-70’erne, de store, fritstående træer på de grønne plæner, udsigten over søerne og landskabet fra 1800-tallet er alle uundværlige elementer, der indbyrdes danner harmoni og helhed.

Et af de vigtigste elementer, der var ved at forsvinde fra landskabshaven, var det tidligere store vandspejl i ’Gamle søe’. Som en del af projektet er en større del af dette vandspejl blevet genskabt gennem bedre vandgennemstrømning og -cirkulation. Dette er foregået ved at omdanne dæmningen mellem søen nærmest slottet og ’Gamle søe’ til en ny ø. En ø, der fremstår som et nutidigt bidrag til havens fornyelse.

Omfattende oprensning af søer og kanaler

Oprensning af havesøer og kanaler viste sig at være langt mere omfattende end først antaget, og der blev i alt blevet fjernet godt 80.000 m³ siv og slam. Mølledam, (Slotssø), Havesø, dele af Dyrehavesø, kanaler omkring Det Franske Anlæg, Kaskadesø samt kanal fra Ejlemade Sø til Kaskaderne er blevet oprenset.

Forventningen er nu, at det vil være unødvendigt at oprense søerne de næste 100 år. Eventuel nyopvækst af siv fjernes én gang årligt ved et havesyn. Efter fjernelse af siv er vandfladernes samlede areal forøget med cirka 40 procent. I forbindelse med oprensningen af vandelementerne er også stensætninger blevet renoveret og fornyet.

Træer tegner haven

Haven på Bregentved er også i høj grad karakteriseret ved mange alléer, trærækker og solitære træer, der tegner havens struktur. Langt de fleste træer imidlertid ved at være udlevede. Som en del af projektet er derfor lavet forslag til en strategi for, hvordan træernes levetid kan forlænges, og hvordan de kan udskiftes etapevis.