Engelsholm

De bærende elementer i haven på Engelsholm er terrasserne med de klippede træer og voldgraven. Derudover er det noget helt særligt, at slottet på er placeret på en slotsholm i en voldgrav på kanten af en større sø. Med støtte fra Realdania er haven renoveret og sikret for eftertiden.

Engelsholm Slot ligger ved Bredsten i Sydjylland og huser en højskole. Haven er terrasseret med hække, tilgroede spejldamme samt voldgraven omkring slottet med en naturlig kilde. Slottet blev indviet i 1593, mens den spæde begyndelse til haven antageligt er anlagt af Knud Brahe i årene efter som en urte- og rosenhave. 

Haven er siden videreført og omlagt af Lichtenberg i 1737 som barokhave med symmetrisk anlagte bede, plæner og damme, klippede træer og buske samt terrænforskydninger i form af volde og trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev haven tættest på slottet omlagt i landskabelig stil efter anvisning af H. A. Flindt.

Med støtte fra Realdania er haven nu gennemgribende renoveret og sikret for eftertiden med en langsigtet vedligeholdelsesplan.Driftstung slotsholm

Tilstanden og oplevelsen af slotsholmen var et vigtigt element i renoveringensprojektet på Engelsholm. Slotsholmen var meget driftstung og stod upræcis i overgangen til vand og bygning. Ud over den primære stenbro over voldgraven var anlagt en sekundær bro i et - for stedet - fremmed formsprog. Midt i havens akse lå en nedstyrtet bro.

Udgangspunktet for haven var at etablere balance mellem fortid og nutid - at tilgodese og fremhæve havens historiske udgangspunkt, pragt og ro - og samtidig imødekomme tidens ånd. Ambitionen var et have- og parkanlæg, der arkitektonisk og rumligt indgik i naturlig sammenhæng og fremhævede slottet.

Genskabt barokakse

Som led i projektet er vandgraven blevet oprenset, brinkerne og stensætningerne restaureret. Voldene er ryddet for bevoksning og beplantet med bunddække. Resultatet er, at voldgrav, stensætninger og skråninger i dag fremstår stramme og veldefinerede med en markant adskillelse af land og vand - helt i barokkens ånd.

Den gamle, monumentale barokakse gennem parken mod syd er blevet genskabt. Fra fløjdøren i sydfacaden er trappeanlægget genetableret frem til en ny bro over voldgraven. Den nye gangbro er opført på de gamle fundamenter og nyfortolket med et mønster i gelænderværnet inspireret af barokhavens gamle arkitekt Lichtenbergs våbenskjold.

Aksen fortsættes mod syd med en sti af slotsgrus og går præcis 100 meter gennem den store plæne til de terrasserede haver med trappeanlæg, der ligeledes er renoveret med stålkanter som trin og granitgrus som trinflade. Herved er hovedgrebet i den gamle barokhave genskabt, og man kan fra havedøren i slottets sydgavl, centreret mellem to tårne, skue udover hele aksen gennem parken med blikket rettet mod forsvindingspunktet bag de terrasserede haver.