Gram Slot

Gram Slot i Sønderjylland er godt på vej til at genopstå som det kulturelle og erhvervsmæssige fyrtårn, stedet før har været. Som en del af Fremtidens Herregård er kostalden og den holstenske lade restaureret og forvandlet til bl.a. messe- og konferencefaciliteter.

I 2007 overtog familierne Brodersen og Nygaard Gram Slot fra familien Schack/Brockenhuus. Ejerne er i gang med en omfattende revitalisering, hvor moderne økologisk landbrug kombineres med et kulturelt oplevelsescenter i herregårdens bygningskulturelle rammer.

”Vi vil genskabe Gram Slot som et kulturelt og ehvervsmæssigt fyrtårn. Projekt Gram Slot er en livsdrøm”, siger ejer Svend Brodersen. 

Gennem restaurering og nyindretning af herregårdens bygninger er kultur- og konferencefaciliteter kommet til. Og stedets rige ressourcer - historien, arkitekturen, naturen, kulturen og landbruget - har igen sat Gram på landkortet.

Messe- og konferencefaciliteter på vej
Konkret har ejerne etableret messefaciliteter i en stor to-længet kostald og i avlsgårdens enorme holstenske lade. Staldens vestlænge er indrettet til gårdbutik og café, hvor herregården kan sælge egne og lokalt producerede varer. Og i nordlængen er der nu skabt plads til workshops, messe- og markedsaktiviteter. 

Projektet har også givet mulighed for kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv. 

Faciliteterne er de største af deres art i kommunen og tilbyder løbende arrangementer med inspiration og læring inden for bl.a. bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.