Gunderslevholm

Gunderslevholm vil skabe et spektakulært, arkitektonisk og socialt fikspunkt for lokalområdets aktiviteter og aktører: En basar for udveksling af varer, genbrugsmaterialer, idéer og kultur i lokalområdet.

Ved Susåen nord for Næstved ligger Gunderslevholm, der har været i Neergaard-familiens eje siden 1803. Med afsæt i et stigende lokalt behov for nye faciliteter til erhvervsmæssige, kulturelle og private aktiviteter ønsker ejeren at omdanne herregårdens funktionstømte avlsgård fra 1728 til lokalsamfundets samlingssted. Visionen er et arkitektonisk og socialt fikspunkt med blandt andet erhvervsaktiviteter, foreningsliv, auktioner, events og koncerter. 

Konkret er en indendørs basar på vej i de historiske bygninger. Basaren skal huse en bred vifte af begivenheder og erhvervsaktiviteter i form af foreningsliv, events, koncerter, udlejning af lagerplads og salg og formidling af genanvendelige, gamle bygningsdele. Stedet skal også rumme mødelokaler til fx auktioner og foredrag. 

Projektet omfatter nænsom omdannelse og genanvendelse af herregårdens trelængede avlsgård, der består af langlo og to sidelænger. Bygningerne skal genanvendes på en måde, der respekterer de oprindelige konstruktioner og interiører og samtidig gør bygningerne mere tidssvarende.