Hverringe

Fynske Hverringe er eksempel på en unik og velbevaret bygningsarv. Som en del af Fremtidens Herregård har Niels Iuel Reventlow, herregårdens ejer, etableret et videncenter for bygningsbevaring med udstilling, rådgivning og salg af materialer.

Frivillige landskabsfredninger og en stærk interesse for bevaring og styrkelse af kulturhistoriske værdier har gennem generationer skabt den unikke, velbevarede helhed, som er Hverringe. 

Herregården kunne derfor blive en naturlig ramme for det planlagte videncenter for bygningsbevaring, mente ejer Niels Iuel Reventlow. Hans vision var at skabe et sted, hvor husejere, håndværkere og arkitekter kunne se, lære om og købe materialer til bygningsbevaring.

Hverringe drives i dag både som landbrug, skovbrug og turisme i form af campingplads med restaurant, catering, oplevelser og events. Det ny videncenter for bygningsbevaring kan både føre til mere liv i området og understøtte den aktive bevaringsindsats, som allerede er herregårdens adelsmærke.

Restaureringscenter i rette omgivelser
Projektet har konkret omfattet nedrivning af herregårdens nyere maskinhaller, retablering af engforløb samt fældning af enkelte trægrupper. Og ikke mindst er den gamle bindingsværksbygning på det nærliggende Broløkke sat i stand og indrettet til restaureringscentrets møder og konferencer. I avlsbygningerne er værksteder og udstillingsrum kommet til, og et nyt maskinhus er opført bag det gamle.