Knuthenlund

Knuthenlund på Lolland har fået en ny fårestald, et nyt mølleri og en helhedsplan for gårdrummet. Resultatet er et helstøbt og fleksibelt herregårdsanlæg, som kan rumme flere forskellige funktioner.

Projektet på Knuthenlund handlede ikke om at renovere en enkelt bevaringsværdig bygning, men om at videreudvikle hele herregården som ramme om moderne økologisk landbrugsproduktion og samtidig skabe mulighed for at byde lokalområdets familier og turister indenfor. I foråret 2018 har den hidtidige ejer, Susanne Hovmand-Simonsen valgt at afhænde Knuthenlund. Driften på stedet er fortsat økologisk.