Knuthenlund

En ny fårestald, et nyt mølleri og et mere helstøbt gårdanlæg skal være med til at genskabe Knuthenlunds betydning for lokalområdet.

Knuthenlund skal være lokalområdets kraftcentrum og igen danne ramme om mange menneskers liv og færden, mener ejer Susanne Hovmand. Hun vil vise, at landbrugsproduktion stadig kan være en farbar vej for herregårdene, såfremt den knyttes med økologi, traditionelt håndværk og lokal forarbejdning. 

"Vores projekt har ikke handlet om at renovere en bevaringsværdig bygning, men om at genskabe Knuthenlunds betydning med hele det store herregårdsanlæg som ramme," siger Susanne Hovmand.

Som led i Fremtidens Herregård er nu skabt et mere helstøbt gårdanlæg: En del af stedets maskinbygninger, en svindestald og en garage er fjernet. Bevaret er kun bygninger, som både har en arkitektonisk, historisk og funktionel værdi.

Derudover er en ny fårestald og et nyt mølleri blevet opført. Med mølleriet kan herregården producere egen såsæd og selv male mel, og dermed kan hele processen fra jord til bord forankres på Knuthenlund. De to nye bygninger er opført i sort træ, der passer til de eksisterende rammer og landskabet.