Pederstrup: Event og historisk oplevelsesrute

En midlertidig, sanselig oplevelsesrute byggede bro mellem fortid og nutid på Pederstrup. Begivenheden blev gennemført med støtte fra Byd Indenfor, et initiativ under Fremtidens Herregård.

Gennem tiden har Pederstrup været et kulturelt og folkeligt samlingssted på Vestlolland. Med en midlertidig oplevelsesrute og otte kunstværker blev herregårdens fortællinger synliggjort. Begivenheden inddrog de besøgende ud fra tanken om, at kulturhistorien skal sanses og ikke blot beskues.

Et aftenevent åbnede ruten for offentligheden med bl.a. live performances, skuespil, akrobatik, lydoplevelser og historiefortælling. Eventet gav publikum en særskilt mulighed for at opleve tidligere generationers erindringer om herregårdslivet på en måde, som både kunne ses, høres, føles, smages og forstås.

Målet var at gøre herregårdsarven levende på tværs af generationer.