Restaurering på Hverringe

En række restaureringsworkshops satte fokus på praktisk anvendelse af gamle materialer og håndværksteknikker. Arrangementerne blev gennemført med støtte fra Byd Indenfor, et initiativ under Fremtidens Herregård.

Under navnet Hverringe Centrum for Restaurering har Hverringe etableret en netportal/butik samt et besøgscenter for bygningsbevaring.

Det langsigtede mål er, at portalen - sammen med kursusaktiviteter, værksteder og guidede ture med fokus på bygningsbevaring - skal gøre Hverringe til stedet, hvor husejere, håndværkere og arkitekter kan søge viden, lære om og købe materialer til bygningsbevaring.

I tråd med den overordnede vision gennemførte Hverringe en række workshops i efteråret 2014. Idéen var, at et midlertidigt demohus skulle give kursisterne indblik i en konkret restaurering som et 1:1 eksempel, og dermed skulle projektet bidrage til at øge bevidstheden om praktisk anvendelse af gamle materialer og teknikker.

Rækken af workshops skulle være med til at forberede kursusaktiviteterne på Hverringe og afprøve idéen om at gøre herregården til et sted, hvor mennesker kan blive inspireret til at drøfte den bevaringsværdige bygningskultur.