Tirsbæk

På Tirsbæk giver et indrammende stendige og det store terrænspring renæssancehaven dens særlig karakter. Med støtte fra Realdania er haven gennemgribende renoveret med udgangspunkt i dens bærende elementer. En langsigtet plan for vedligeholdelsen skal sikre driften de næste 100 år.

Haven på Tirsbæk Gods blev anlagt som renæssancehave i 1745. Hovedbygningen er anlagt på en holm adskilt fra haven af en voldgrav. En kampestensmur omkranser haven, der både indeholder dyre-, frugt- og prydhave samt et terrasseanlæg og et vinbjerg.

Med støtte fra Realdania er haven gennemgribende renoveret med udgangspunkt i anlæggets bærende elementer. Samtidig er de anlægstekniske og økonomisk tunge opgaver vægtet højest. 

Haven indeholdt ikke mange rester fra den oprindelige have, og der var ikke tilstrækkelig dokumentation til at foretage en egentlig rekonstruktion. Fokus var i stedet på at tilføre haven elementer i et nutidigt formsprog, der kan henvise til - og danne billeder af den tidligere renæssancehave.Havens tredeling

Haven på Tirsbæk er helt særlig, da dens historie fører tilbage til renæssancen, hvilket kun er tillfældet for ganske få herregårdshaver i Danmark. De bærende elementer i haven er terrasseanlægget, vinbjerget, det omkransende stendige og voldgraven. Arealerne tæt på slottet stod flot, og ved renoveringsprojek-ets begyndelse var man allerede i gang med at rydde arealer med pyntegrønt samt at stramme terrasseringen op for at bringe haven tilbage til den oprindelige form.

Idéen var at forstærke og fremhæve den oprindelige have fra 1745 ved at tredele den i en prydhave, en frugthave og en dyrehave. Væggene mellem disse tre haverum er blevet forstærket, så man får den oplevelse, der var meningen i en renæssancehave; at man går fra én verden til en anden, når man går fra et rum til et andet. Samtidig har man overblik og udsyn på grund af de store terrænforskelle i haven.

Stendige genoprettet

Stendiget rundt om hele haven er blevet genoprettet de steder, hvor det var styrtet sammen. Der er desuden gravet ud langs digets bund, hvor det viste sig, at ½-1 meter af diget i tidens løb var blevet dækket af jord og formuldede blade. 

Frigravning af digets bund og genopretningen har betydet, at muren nu igen er 2½-3 meter høj hele vejen rundt om haven. Al træopvækst i en afstand af et par meter er fjernet, og terrænet er reguleret både oven for og neden for diget. 

Reguleringen er foretaget for at synliggøre stendiget samt for fremover at beskytte det mod vedagtig vegetation og erosion. Dermed er den fremtidige vedligeholdelse også gjort lettere, da der nu kan køres med maskiner, som kan holde vegetationen nede både oven for og neden for diget.

Nye stier i prydhaven

I prydhaven er der anlagt nye, rette stier for at underopdele det store haverum. Fire mindre haverum er blevet opbygget symmetrisk omkring hovedaksen og indrammer et nyt springvand. Disse rum er udlagt med klippet græs. To af rummene udgør her privat have og en køkkenhave. I frugthaven er der plantet ca. 300 æbletræer fordelt på begge sider af den hækomkransede hovedakse.

Udtyndet dyrehave

Dyrehaven er blevet kraftigt udtyndet, og de største træer nær hovedaksen er blevet fjernet for at fremhæve bakken. Og ikke mindst er hovedaksen forstærket med en allé af søjleformede træer på det øverste, stejle stykke.