Bendt Wedell om Billeskovhus

Som en del af Fremtidens Herregård er Billeskov omdannet til et kontorfællesskab, hvor mindre virksomheder kan drive deres forretning, drage fordel af de fælles faciliteter og nyde godt af stedets herligheder.
På Vestfyn ligger Billeskov, en adelig hovedgård med rødder tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet. Billeskov har længe dannet rammen om et velfungerende land- og skovbrug, men i 2010 satte ejeren, Bendt Wedell, også gang i en omfattende ombygning og renovering af stedets tomme bygninger. 

Visionen var at udvikle et væksthus og samlingssted for lokale iværksættere, der ønsker sig en moderne kontorarbejdsplads i eksklusive omgivelser og tæt på naturen. Et anderledes kontorhotel, målrettet mindre virksomheder, hvor synergieffekten af at sidde sammen med andre bliver underbygget af de smukke, historiske omgivelser og naturen. 
 
Rammer for netværk

I dag står herregårdens fredede hovedbygning færdigindrettet med kontorpladser, mødelokaler og frokoststue. Derudover er en tidligere staldlænge - uden særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter - revet ned og erstattet af en ny længe i sortmalet træ. Her er indrettet 22 kontorlejemål, som udlejes og markedsføres under navnet Billeskovhus.

Vi har mange idéer til, hvordan Billeskovhus kan blive et sted, hvor virksomhederne kan inspirere hinanden," siger Bendt Wedell.

"Lejemålene er målrettet små virksomheder, lige fra én til 30 mand, der, i stedet for at være derhjemme, synes, det kunne være spændende at være en del af et kontorfællesskab," forklarer Bendt Wedell og pointerer, at idéen med kontorfællesskabet handler om mere end udlejning af ledige kvadratmeter. Kontorfællesskabet på Billeskovhus skal også skabe trygge rammer for netværk og videndeling mellem de virksomheder, som flytter ind.

Og resultatet? "Jeg er meget stolt. Der er lagt et flot stykke arbejde, og det er dejligt at se herregårdens bygninger blive brugt igen, siger Bendt Wedell, som fik idéen, da Fremtidens Herregårds første idékonkurrence blev udskrevet i 2008.Videndeling for iværksættere

"Vi har mange idéer til, hvordan Billeskovhus kan blive et sted, hvor virksomhederne kan inspirere hinanden, hjælpe hinanden og arbejde sammen. Men de tiltag vi skaber, skal selvfølgelig være funderet i konkrete behov hos lejerne. Foreløbig har vi etableret et netværkspanel, der kan hjælpe iværksættere videre med deres ideer. I vores 'prale-café', kan virksomhederne mødes og sparre med hinanden, og så har vi anlagt en 'visionsø', som er stedet, hvor man kan gå hen og arbejde med sin vision," opridser Bendt Wedell.

Den daglige drift
Den daglige drift varestages af en projektkoordinator, som er ansvarlig for kontorfællesskabets forskellige services: IT, videovervågning, parkeringspladser, lager og en frokostordning, som også giver mulighed for at man kan tage aftensmad med hjem.

Udfordringen er, at få virksomhederne til at tage springet og flytte på landet. Omvendt har Billeskovhus noget særligt tilbyde dem, der flytter ind: Herregårdsmiljøet og naturen er kontorfællesskabets særlige kvalitet og forudsætningen for succes:

"På Billeskov tilbyder vi, at man bliver del af en helhed, der ikke findes andre steder. Virksomhederne kommer til at sidde placeret midt på godset, og de historiske omgivelser og bygningskulturen bliver et kvalitetsstempel for de virksomheder, der bor her. Herregårdsmiljøet er helt, helt afgørende. Havde vi ikke kulturmiljøet, historien og landskabet, kunne jeg slet ikke tro på projektet," understreger Bendt Wedell.

Ny arkitektur skæver til fortiden

Den nyopførte længe adskiller sig fra herregårdens gamle, hvidkalkede bygninger, men skæver også til fortiden. 

"Vi valgte at opføre bygningen i sort træ, fordi vi tydeligt ønskede at markere, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt. Samtidig har vi holdt fast i røde teglsten på taget, og opført den ny bygning efter samme proportioner som den, der stod der før," skitserer Thomas Hillerup, som er arkitekt og har rådgivet projektet.

Han uddyber: "Oprindeligt var Billeskov et trelænget anlæg med skoven som den fjerde 'længe'. Indtil projektet gik i gang stod kun hovedbygningen, en fugtig, nedslidt og ombygget staldlænge samt vognporten tilbage." 

Thomas Hillerups idé var derfor at genskabe det oprindelige herregårdsmiljø ved at rive staldlængen ned og bygge den op igen – ikke som en kopi af den gamle, men i samme proportioner som resten af anlægget.

Også indvendigt rummer den ny længe elementer, der minder om det øvrige herregårdsmiljø: Væggene er malede, så de fremstår som pudsede vægge, og på gulvet ligger ølandssten og egetræ. Vinduerne er små mod gården og store mod landskabet, og derfor byder kontorerne også på en storslået udsigt mod herregårdslandskabet udenfor: skoven, de åbne marker, voldstedet og snart også en dyrehave.

Naturlige mødesteder

I hovedbygningen er alt - de pudsede vægge og lofter, vinduer og døre - blevet restaureret, og rummene står stadig forholdsvis enkle. Nye fyrretræsplanker på gulvet og moderne tekniske installationer er også kommet til. 

Mest markant er dog havestuens velbevarede indigoblå, nygotiske og kunstfærdigt udformede vægmalerier, der nu danner ramme om lejernes repræsentative funktioner og møder. 

Og ikke mindst er Billeskovs nye helhed indrettet, så virksomhederne får deres daglige gang flere steder på herregården og dermed automatisk kommer til at møde hinanden: I frokoststuen, i kopirummet, i havestuen eller hos den fælles sekretær, som bliver en realitet, når behovet opstår.

Projektets største udfordring? "Når man vil introducere nye funktioner på en herregård, må man tage højde for lovgivning og planlægning, og det kræver grundighed, rettidighed, tålmodighed – og måske en smule politisk tæft," siger Thomas Hillerup og råder til, at man som ejer, sørger at skabe en god dialog med kommunen og fx Naturfredningsforeningen - og at man beskriver sit projekt i alle detaljer. 

Konference i vognporten

I forlængelse af projektet er også vognporten sat i stand og omdannet til konferencefaciliteter med plads til mere end 100 mennesker. Vognporten er en vigtig brik i gårdrummet, og dens proportioner har været styrende for udformningen af Billeskovs nye kontorfløj.

Med indretningen til konference er bygningens oprindelige, lidt rå udtryk videreført. Tekniske installationer og rørføring er skjulte, så de næsten ikke kan ses, og Bendt Wedell pointerer, at velfungerende tekniske faciliteter har vist sig at være afgørende: 

”Kunderne stiller høje krav til, at alt fra AV-udstyr til akustik og ventilation er i orden, og de ved præcis, hvordan de vil have det. Teknikken skal være på plads. Først derefter er det et plus, at der er tale om en gammel bygning og et unikt herregårdsmiljø”.