Bolton Abbey

Det engelske gods Bolton Abbey ligger i hjertet af Yorkshire Dales, som er nationalpark i Nordengland. Den naturskønne beliggenhed danner grobund for et væld af kommercielle aktiviteter rettet imod turister, primært med fokus på naturoplevelsen omkring herregården.

Bolton Abbey gav allerede i 1968 adgang til det åbne landskab omkring godset og har etableret et omfattende stisystem. Herregården har skabt en voksende turismeforretning med en halv million gæster om året. En af Bolton Abbeys største attraktioner er ruinen af middelalderklostret Bolton Priory, som blev opført i 1154 og opløst omkring år 1500. Devonshire familien har ejet herregården siden 1753 og benyttet den som lystgods til rypejagt. I 1986 blev godset registreret som Site of National Importance – denne status gav mulighed for at udskyde betaling af arveafgift. Blandt de historiske bygninger på stedet er 70 fredede.

De rustikke, tidligere driftsbygninger er i dag omdannet til blandt andet butikker, hoteller og café, og der er også opført nye bygninger i samme stil som de oprindelige for at imødekomme behovet for faciliteter til turisterne. Avlsgårdene drives fortsat som landbrug af lejere, hvor nogle supplerer landbrugsindtægterne med fx Bed and Breakfast. 

I de senere år er det tilhørende historiske godshotel the Devonshire Arms Country House Hotel blevet udvidet og restaureret, og i 1980’erne blev også Cavendish Pavillonen restaureret. Pavillonen blev bygget i 1898 til at servere te og kager til forbipasserende togpassagerer. I dag har bygningen bevaret sin oprindelige funktion, samtidigt med at den kan lejes ud til private formål. De nye bygninger er alle opført i den traditionelle Yorkshiresten, der binder nyt og gammelt sammen i det følsomme, historiske bygningsmiljø.Indtjening på naturoplevelser

Indtægtsforholdene har ændret sig på Bolton Abbey over de seneste 20­-30 år. Indtjeningen fra landbruget er faldet væsentligt mens indtægten fra turismen udgør en stadig større del af den samlede indtjening.

Forretningsmodellen baserer sig på to elementer. På den ene side skal gæsterne betale omkring 60­-70 kr. for parkering af bilen. Gæster, som går og cykler, har gratis adgang. Derudover er der etableret en lang række muligheder for at udnytte efterspørgslen efter restauranter, cafeer, butikker og overnatning. 

På den måde øges gennemsnitsindtjeningen pr. gæst. Bolton Abbey driver selv ca. halvdelen af disse faciliteter, mens de øvrige varetages af eksterne udbydere. Det skaber attraktive lejemål, eftersom lejerne får kommerciel adgang til de mange gæster, der hvert år besøger stedet. Bolton Abbey arrangerer desuden særlige events for at tiltrække nye gæster og fastholde dem, der oplever det som en tradition at tage til herregården.