Broughton Hall

I Yorkshire ligger Broughton Hall, en stor, entreprenant og moderne drevet herregård, der tidligere har haft tradition for landbrug. I dag er de fleste af stedets funktionstømte bygninger konverteret fra landbrugsdrift til bolig- og kontorudlejning. 51 virksomheder med i alt 600 ansatte har adresse på herregården.

Broughton Hall er eksempel på succesfuld konvertering, der viser, hvordan man kan skabe et attraktivt bolig- og kontormiljø på landet. Erfaringerne fra den nordengelske herregård viser også, at det unikke herregårdsmiljø med bygninger, som ligger tæt, kan danne grobund for en ny ’herregårdsby’. Erhvervsudviklingen på Broughton Hall har haft en positiv effekt på samfundet, både lokalt og regionalt. 

Udviklingen har inspireret andre herregårde i området til at etablere tilsvarende erhvervsparker, og en lang række lokale servicevirksomheder har fået forretning ud af at betjene de 51 virksomheder, der lejer sig ind på Broughton Hall. Lige fra taxafirmaer til bilværksteder, revisorer og jurister. Endelig har herregården skabt nye arbejdspladser og bidraget til den lokale tilflytning.Populære lejemål

Lejemålene på Broughton Hall er populære. Når virksomhederne har kontorer i smukke, historiske omgivelser, kommer de nemlig også selv til at tage sig attraktive og succesrige ud, som David Aynesworth, der er godsforvalter, kan fortælle. Beliggenheden ’langt ude på landet’ er heller ingen hæmsko. Højt specialiserede virksomheder har nemlig ikke nødvendigvis brug for at være i byen. Tværtimod. Broughton Hall tilbyder smukke historiske omgivelser og en fredfyldt tilværelse væk fra larm og trafik, og den cocktail har vist sig at være eftertragtet.

Fleksibilitet frem for alt
Udlejningsforretningen har udviklet sig fra 1982, da en virksomhed første gang tog kontakt for at leje sig ind på godset. Siden er der løbende kommet nye til. For at fastholde lejerne har Broughton Hall gjort en dyd ud af at imødekomme virksomhedernes krav om individuelle løsninger, for eksempel i form af forskellige typer rumfordeling. Herregården har fokus på at levere alt det, man kan få i byen; bredbånd, catering og et livligt miljø med events, café og udstillinger.

"Lejerne værdsætter det attraktive miljø, der er skabt i den lille ’herregårdsby’. Målet er at få 'live, work and play' til at gå op i en højere enhed," siger Roger Tempest, ejer af Broughton Hall. 

Der er opbygget et team med 17 ansatte, som servicerer virksomhederne på stedet og løbende foretager forbedringer og vedligeholdelse. Og ikke mindst råder den prisbelønnede og nænsomt restaurerede erhvervspark over undervisningslokaler og sågar en helikopterlandingsbane – moderne faciliteter, der er mulige på grund af det store kundegrundlag, som de 51 virksomheder og beboerne på Broughton Hall udgør.

Robust, men sårbar arkitektur

Broughton Hall har rødder tilbage til 1597, men den nuværende hovedbygning er opført i 1809-11 i klassicistisk Georgian Style ved arkitekten William Atkinson, en af samtidens mest benyttede herregårdsarkitekter. I 1838-41 fik bygningen tilført en portikus – et søjlebåret indgangsparti, der rager ud fra bygningen. Huset er bygget i gylden Kendalsten og rummer både klassicistiske og enkelte nygotiske interiører.  

Herregårdens vandmølle og de fleste af de gamle driftsbygninger fremstår robuste og er udført i den lyse, rustikke Yorkshiresten, som efter anbefalinger fra English Heritage også er videreført i godsets nyopførte bygninger. Den rustikke sten fungerer som en hilsen til den lokale byggeskik og som bindeled mellem nyt og gammelt. De nye bygninger føjer sig smukt til landskabet og den følsomme, historiske herregårdshelhed, og de er samtidig med til at fortætte herregårdsmiljøet.

Ny bygning på herregården

Selvom det kan lyde som et paradoks at opføre nyt, når man har svært ved at anvende de bygninger, man allerede har, er de nye bygninger på Broughton Hall netop del af succesen. Resultatet er en herregård med struktur som en lille by. 

For lejerne betyder det, at man er del af et samlet miljø. Man har ikke ’bare’ adresse i en gammel lade. Samtidig har de nye bygninger været grundlag for erhvervsudlejningen i stor skala, så Broughton Hall i dag kan huse 51 virksomheder. 

De nye bygninger ligner i byggestil og materialevalg de oprindelige driftsbygninger og føjer sig ind i den sårbare helhed, så det utrænede øje ikke kan se forskel. Seneste tiltag er den nyopførte restaurant UTOPIA, der er placeret midt i haven som virksomhedernes naturlige mødested. Den enkle glas- og træbygning er tegnet af den kendte, engelske arkitekt Sir Michael Hopkins og tilpasset den historiske herregårdshelhed. Den lette, moderne bygning står som vidne om det liv, der leves på Broughton Hall i dag. Og i morgen.