Clausholm

Clausholm er en velbevaret barokbygning, der ligger ude på landet mellem Århus og Randers. Den primære indtægt baserer sig på minkfarme, men herregården er ved siden af gået ind på markedet for oplevelsesøkonomi i form af bl.a. udlejninger og rundvisninger.

Det kræver ikke altid de store omlægninger, investeringer og transformationer at åbne herregården og skabe et ekstra forretningsområde, der supplerer den traditionelle landbrugsproduktion. Clausholms erfaringer viser, at det er muligt uden at gå på kompromis med beskyttelsen af de følsomme bygninger og privatlivet.

På Clausholm har det været centralt at finde aktiviteter, der på én gang kunne harmonere med bevaring af bygningsarven og forenes med privatlivet. Familiens private afdelinger grænser op til de lokaler, der lejes ud, og det er en udfordring i forhold til udlejningspotentialer, fortæller ejeren, Kim Berner. Man har derfor bevidst udvalgt aktiviteter, der kan tilgodese Clausholms særlige behov, og der afholdes eksempelvis ingen private fester og bryllupsfester i hovedbygningen. 

Riddersalen udlejes kun til erhvervsarrangementer, som fx VIP-middage. Ejeren har derudover ønsket at fokusere på de arrangementer, der rummer kulturelle aktiviteter frem for dem, der udelukkende er baseret på underholdning.Åbenhed legitimerer

Clausholm tilbyder blandt andet kunstudstillinger, eventyrdage, og rundvisninger. herregården har også gode erfaringer med locationudlejning, hvor en efterhånden fast kunderække bruger Clausholms delikate og historiske rammer til reklamefotos. Locationudlejning er en god indtægtskilde og også mere skånsom overfor bygningerne end private fester.

Arrangementer på slottet og anden turisme udgør kun 4 procent af Clausholms samlede omsætning, hvis hovedindtægter stammer fra landbrug, minkfarm og produktion af juletræer. 

Til gengæld har arrangementerne på slottet medført, at Clausholm har kunnet søge en række fonde til restaureringer, idet fondene ofte ser positivt på, at herregården er åben og tilgængelig for offentligheden. 

Aktiviteterne på slottet er således ikke en hovedindtægt i sig selv, men med til at legitimere støtte til restaureringen af et sted, som mange mennesker får glæde af. Clausholm har siden 1990 modtaget 26 mio. kr. fra forskellige fonde.

"Det kræver en stor volumen for at kunne tjene penge på at åbne herregården for offentligheden, fx gennem events. Når vi stadig afholder denne type arrangementer, handler det i høj grad om, at det letter adgangen til fondsmidler," siger Kim Berner.

Europa Nostra belønnet restaurering

Clausholm er et af Danmarks bedst bevarede barokslotte. Det blev opført i 1693-1699 og har stået stort set uberørt siden 1730’erne.

Kim Berner, lægger stor vægt på, at bygningerne bliver nænsomt bevaret, og i 1993 fik Clausholm prisen Europa Nostra for den særligt fine restaurering. her havde man vægt på at bevare de oprindelige materialer, hvorfor man på Clausholm stadig kan betræde gulve fra det 18. århundrede. 

Omvendt har dette også betydet, at Clausholm i mange år kun har været beboet om sommeren, fordi der ikke var installeret elektricitet, vand og centralvarme. At åbne slottet op for offentligheden slider dog på de skrøbelige bygninger og medfører øgede udgifter til vedligeholdelse, understreger ejeren.