Egeskov

Gennem de senere år har det fynske renæssanceslot, Egeskov, udviklet sig til en professionelt drevet virksomhed med bl.a. bestyrelse, strategi og en personlig assistent, der hjælper ejeren og virksomhedens leder – Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille – med at holde fokus. Fremtidens Herregård har mødt ham.

"Man skal professionalisere og kompetenceudvikle organisationen. Man skal have fokus på produktudvikling, man skal have fokus på, at de rigtige kompetencer er til stede, og man skal have fokus på at have fokus. Man skal bygge videre på det, man er god til. Og selvom det er godt at være god til at udvikle nye initiativer og forretningsområder, må man ikke glemme sin primære virksomhed".

Sådan lyder budskabet fra Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som har været ejer af Egeskov Slot siden 1992 og investeret massivt i udvikling og professionalisering af virksomheden. På den entreprenante herregård er der i dag etableret en professionel bestyrelse, en masterplan er blevet udarbejdet, og organisationen har fået kortlagt sine forskellige kompetencer.

I dag står Egeskovs virksomhed på flere ben: Traditionelt land- og skovbrug, produktion af rapsolie til fødevarer og energi - og ikke mindst turismen, der er den primære virksomhed på renæssanceslottet ved Kværndrup.Behov for professionalisering

"Selvom vi forsøger at værne om den frivillighedsånd, der er en del af Egeskov, kom jeg også til et punkt, hvor jeg syntes, det blev mere krævende at drive virksomhed og kunne se et behov for øget professionalisering," fortæller Michael Ahlefeldt og han forsætter: 

"En professionel bestyrelse har betydet, at nye og bedre projekter er blevet sat i gang, mens andre er blevet bremset. Desuden har jeg fået udarbejdet strategi, masterplan, SWOT-analyser, målsætning og planer for udførsel, og i øjeblikket er vi i gang med at implementere strategien. Derudover har jeg jævnligt sessioner med en fantastisk coach, som hjælper mig med at holde fokus, og jeg har ansat en økonomi- og administrationschef samt en personlig assistent, så jeg selv kan koncentrere mig om det jeg er bedst til – nemlig det kreative og det ledelsesmæssige. Hele denne professionalisering af virksomheden er noget jeg varmt kan anbefale, fordi det betyder, at virksomheden konsoliderer og udvikler sig bedre."

Grundig kortlægning
En grundig kortlægning af virksomhedens kompetencer skaber klarhed og synlighed i organisationen. ”Der skal være en idémand, udviklere, planlæggere og nogen til at udføre. Før gjorde vi alle sammen det hele. Nu har vi kortlagt, hvad det er for nogle kompetencer, vi råder over, og det gør organisationen mere smidig og effektiv", siger Egeskovs ejer og uddyber: "Det betyder ikke, at alle ideerne er mine, men vi stykker brikkerne sammen.”

Professionaliseringen af Egeskov har også betydet, at Michael Ahlefeldt har påtaget sig en mere aktiv og udadvendt rolle i forhold til omverden og myndigheder. For eksempel holder han møde med kommunaldirektør, stadsdirektør og borgmester hver tredje måned, og dermed er herregården selv med til at påvirke sine rammebetingelser.

Masseturisme på finkultur

Det begyndte allerede i 1960’erne, da mekaniseringen af landbruget for alvor slog igennem. For at undgå fyringer af de tidligere landbrugsmedarbejdere, iværksatte Michael Ahlefeldts bedsteforældre Nonni og Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille en større renovering af haven, som samtidig blev gjort tilgængelig for offentligheden. Senere kom udstilling af veteranbiler og fly til, og med den nuværende ejer har Egeskov fået tilført endnu flere attraktioner. I dag beløber turismeforretningens samlede omsætning sig til 40 mio. kr. om året.

Michael Ahlefeldt: "Samfundet er i dag et andet, end da Egeskov blev bygget. I dag er vi alle ens og heldigvis for det. Men vi har også en fælles kulturarv og en historie, som mange føler en nostalgi omkring. Derfor er herregården også et godt produkt. Her på Egeskov er vi et slot, en herregård, et miljø. Vi driver masseturisme på finkultur."

Herregården besøges hvert år af omkring 200.000 besøgende fra hele verden, som kommer for at opleve park, museer, tree-top walk samt fire labyrinter. Omkring halvdelen af gæsterne betaler ekstra entré for at komme ind på selve slottet. 

En Fuchsia-have med 1538 arter, en urtegård, der er blevet kanoniseret af tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, veteranbiler, fly og motorcykler er blandt de øvrige oplevelser, som herregården tilbyder sine gæster. Og der er meget mere at se på den fynske vandborg, som har fået fem ud af fem mulige stjerner i oversigten over danske attraktioner og tre ud af tre stjerner i Michelin-guiden over attraktioner.

Attraktioner skal udvikles

Det er vigtigt, at attraktionerne udvikles fra år til år, fortæller Michael Ahlefeldt, som hele tiden udvikler forretningen og hvert år rejser ud i verden for at se, hvordan andre driver turisme. Han har været i USA for at studere service, i Costa Rica for at se på økologiturisme, og i New Zealand for at få inspiration til formidling.

Turismeaktiviteterne bliver markedsført strategisk gennem radio og tv-reklamer, bagsideannoncer på campingpladsernes informationsfoldere og foldere over danske attraktioner, som står placeret rundt omkring på landets tankstationer og biblioteker. Og endelig har herregården tilknyttet en jour-nalist, som udfører PR-arbejde og kan hjælpe med eventuel krisestyring.

Drypvise investeringer

Fordi succesen på Egeskov er vokset over mere end 40 år, er konceptet heller ikke så ligetil at efterligne. Skal det lykkes kræver det en attraktion af et helt særligt format og store økonomiske ressourcer. 

På det fynske renæssanceslot er udviklingen til turismevirksomhed sket drypvis – og den er sket af lyst, ikke af nød, som Michael Ahlefeldt pointerer. Han bor iøvrigt stadig i hovedbygningen med sin familie og går hver dag en tur blandt sine gæster.