Svend Brodersen om Gram Slot

Kulturarven er en bærende del af forretningen og stedets fortælling. Vi kunne ikke have lavet dette projekt, hvor som helst", siger Svend Brodersen, ejer af Gram Slot i Sønderjylland. Med støtte fra Fremtidens Herregård har stedets ejerpar etableret messe- og konferencefaciliteter i to funktionstømte bygninger.
I en ådal mellem to bakkeøer ligger Gram Slot. Den statelige herregård ligger på en sandbanke midt i en stor sø. På en god dag kan man både se isfugle og finde fossiler her i det sønderjyske landskab, hvor der er højt til himlen, og naturen er vild. Herregården har ligget ubeboet hen gennem flere år, men blev brat vækket af sin tornerosesøvn, da stedet blev overtaget af Sanne og Svend Brodersen i 2007.

Det foretagsomme ejerpar har på rekordtid sat restaureringsarbejder i gang, etableret samarbejdsaftaler med kommune, lokale foreninger og virksomheder og omlagt stedets landbrug til økologi. Visionen er at skabe et erhvervsmæssigt og økologisk kultursamlingspunkt for hele Sønderjylland og bringe livet tilbage til den 800-år gamle herregård.Herregården som fyrtårn

”Vi ville åbne for nye aktiviteter og liv og genskabe Gram Slot som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn. Projekt Gram Slot er en livsdrøm”, siger Svend Brodersen og understreger, at han ser det som en berigelse at åbne herregården for nye aktiviteter og nyt liv – og det projekt ser ud til at lykkes. 

Hvert år bliver der afholdt mere end 300 arrangementer på den sønderjyske herregård med rundvisninger, kulturarrangementer, fødselsdage, naturformidling og besøg af lokale foreninger, skoler og børnehaver. 

Nu er nye messefaciliteter etableret i en stor to-længet kostald og i avlsgårdens holstenske lade. Staldens vestlænge er indrettet til gårdbutik og café, hvorfra slottet sælger egne og lokalt producerede varer. 

I nordlængen er plads til workshops, messe- og markedsaktiviteter, og der er skabt mulighed for at afvikle kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv. Faciliteterne er de største af deres art i kommunen og byder løbende på arrangementer med inspiration og læring inden for herregårdsudvikling, bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.

Totaloplevelse på Gram

Interessen er stor blandt messeudbyderne, siger Svend Brodersen: ”De er vant til at bruge store pengesummer på at skjule, at man befinder sig i en idrætshal. Vi tilbyder en fortættet stemning og en totaloplevelse, hvor kulturarven og messeaktiviteterne bidrager til hinanden og skaber synergi.”

Ifølge Svend Brodersen bør man ikke sætte skel mellem kulturarv og forretning. Filosofien på Gram Slot er tværtimod at bruge kulturarven som løftestang til at skabe en sund virksomhed. For kulturarven tilfører læring, fortællinger og en historisk dimension til den samlede oplevelse:

"Kulturarven er en bærende del af forretningen og stedets fortælling. Vi kunne ikke lave dette projekt hvor som helst. Kulturarven kan sætte tingene i perspektiv, lære os om kvalitet og tilføre oplevelsen af stedet nye dimensioner. Jeg finder nye historier hver dag: Går man en tur ud i naturen kan man se fossiler, der er mast flade, fordi Gram engang har været dækket af tre kilometer tyk is. 

Bygningerne fortæller en ligeså lærerig historie: "Går man ind i hovedbygningen vil man se vinduer fra 1750. Vinduer som stadig holder, selvom de har over 250 år på bagen. Jeg synes, det er utroligt, at vi i dag har forkortet et vindues levetid med 90 procent. Mange nybyggede huse står ikke længere om 50 år, men vores hus vil stadig være her om 500 år”, fortsætter Svend Brodersen med engagement i stemmen.

Åbenhed skaber økonomi

Med øget åbenhed og mange gæster kunne man måske forvente mere slid og omkostningskrævende vedligeholdelse for de historiske bygninger, men sådan er det ikke, siger Svend Brodersen:

”Bygninger kan ikke holde til ikke at blive brugt. Det er nødvendigt - for bygningerne - at vi åbner op. Vi har sat herregården i stand, og det er netop vores besøgende, der sørger for at vi har økonomi til at holde stedet ved lige. Vi har råd til at tætne fuger, reparere tag og varme huset op. Når vi drager omsorg for stedet og sørger for der bliver gjort rent, opfører vores besøgende sig automatisk godt,” fortæller ejeren, som er tidligere politiker og fra starten har gjort en dyd ud af at være åben og etablere samarbejder lokalt:

”Vi kom hertil med respekt. Det første vi gjorde var at holde et borgermøde, hvor vi præsenterede vores planer for herregården og lagde op til at gennemføre dem sammen med lokalsamfundet. 300 borgere og kommune mødte op og flere udtrykte begejstring over, at der endelig skete noget med det her sted, der havde stået tomt så længe. Mit råd til andre er, at man skal være knivskarp på, hvilke mål man går efter, og at man skal sørge for at informere og inddrage lokalområdet. I dag bæres Gram Slot frem af en hel masse lokale ambassadører, som også selv har mulighed for at komme med forslag til projekter og låne bygninger til forskellige formål.”

Arkitektoniske tilføjelser

Gram Slot blev første gang nævnt i 1231, da det stadig var kongsgård og ejet af Kong Valdemar. I dag stammer den ældste bygning fra 1500-tallet, og det samlede herregårdsanlæg har fået tilført bygninger i hvert eneste århundrede lige siden. Arkitekturen har træk fra så forskellige stilarter som middelalder, renæssance og barok, ligesom kendere vil se regionale særtræk fra både Sønderjylland, Vestslesvig og Frisland. 

Arkitekten Jørgen Overby har ledet istandsættelsen og udviklingen af de funktionstømte bygninger fra avlsbygninger til messefaciliteter. I nordlængen er det store hvidkalkede rum genbrugt i ret uændret form, og de tidligere kobåse konverteret til messebåse. I vestlængen er café og gårdbutik kommet til. De arkitektoniske tilføjelser er nemme at aflæse, samtidig med at bygningens landlige kvaliteter bevares, og historien om dens tidligere funktion fortælles. For at skabe orden i bygningens linjer, er gamle kviste retableret, og porte og luger tilføjet. I projektets anden fase fik den holstenske lade på avlsgården Gramgård et nyt tag af tegl.

Bygningens tarv
Én af projektets store udfordringer har været at forene bygningskultur med krav fra myndighederne. ”Som restaureringsarkitekt er min opgave først og fremmest at varetage bygningens tarv. Vi har haft et meget fint samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og forelagt vores planer for de forskellige myndigheder på et tidligt stadium. Først er den overordnede ramme fastlagt, herefter kan vi indarbejde de øvrige myndighedskrav”, siger Jørgen Overby og uddyber: 

”I nordlængen etablerede vi nye brandcelleopgange, som underordner sig bygningens hovedstruktur. Nye støbejernsstolper sikrer, at første sal ikke falder ned, hvis det brænder. Det er altid en udfordring, når fredningsmyndigheder, ingeniører og brandmyndigheder skal arbejde sammen, men man kan godt forene forskellige myndigheders forskelligartede krav. Uden at give køb på bygningskulturen og uden at ejerens vision lider skibbrud.”

Fra fortidens til fremtidens herregård

Jørgen Overby har boet for enden af Gram Slots store park i næsten 30 år og fulgt udviklingen tæt. Han håber, at istandsættelsen af herregården vil inspirere de besøgende til at tænke sig om en ekstra gang, når de sætter deres egne huse i stand og vælger materialer og løsninger. Arkitekten er begejstret for de nye ejeres mål og ideer:

”Jeg blev med det samme tændt på  ejernes visioner om at gøre fortidens herregård til fremtidens herregård og bringe livet tilbage til et sted, som har været meget levende engang," siger Jørgen Overby og fortsætter: "Gram Slot har før været et lokalt fyrtårn, der har drevet vækst og initiativer i området. Den rolle er herregården ved at indtage igen."

Og succeskriterierne? ”Min opgave at formidle de arkitektoniske løsninger til bygherren og sikre, at vi har et godt samarbejde undervejs. Vi er ret kompromisløse i vores tilgang. De løsninger, vi har valgt, er ikke nødvendigvis de hurtigste eller de billigste. Men det var heller ikke succeskriteriet. Mit succeskriterium var at skabe noget, som vi bagefter ville være stolte af.”