Herregårdshaver

Få viden og inspiration om renovering og vedligeholdelse af historiske haver i bogen 'Herregårdshaver - eksempler på bevaringsstrategier'.

I 2007 tog Realdania initiativ til bevarelse af de danske herregårdshaver. Formålet var at vække interesse for historiske herregårdshaver og belyse de udfordringer, haverne står overfor nu og i nærmeste fremtid. Målet var at udvikle, gennemføre og formidle demonstrationsprojekter, der kunne anvise metoder til at sikre herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. 

Ni haver blev udvalgt og for hver have blev der udarbejdet et program med udgangspunkt i den enkelte haves særegne karakter. Haveejerne valgte herefter hver en landskabsarkitekt som rådgiver.

I den enkelte have skulle landskabsarkitekten udarbejde løsninger til fire delopgaver:

  • Helhedsplan for haven med 100 års perspektiv
  • Delprojekter der skal udføres inden for projektfasen
  • Plejeplan for fremtidig drift og vedligeholdelse af haven
  • Formidling af havens historie og projektets indhold

De ni haver er alle gennemgribende renoveret og sikret for eftertiden med en langsigtet vedligeholdelsesplan.

Hent viden om herregårdshaver
Hent viden og erfaringer fra projektet i bogen 'Herregårdshaver - eksempler på bevaringsstrategier', som udkom i kølvandet på initiativet. Bogen er udarbejdet af landskabsarkitekt Jacob Fischer og samler løsninger og resultater fra de haverne.  

Download 'Herregårdshaver - eksempler på bevaringsstrategier' i pdf