Hvidbog

Hvilke problemstillinger står herregårdene overfor? Og hvordan kan bygningsarven blive en ressource i stedet for en byrde? Fremtidens Herregård har undersøgt herregårdenes muligheder og udfordringer.

Hver fjerde driftsbygning på herregårdene bliver ikke brugt, og dermed står 838.000 kvadratmeter lader, stalde og værksteder tomme overalt i landet uden at bidrage til lokalsamfundet eller herregårdenes økonomi. 

Hvidbogen er en stor undersøgelse af herregårdenes forhold, muligheder og barrierer. Den præsenterer nye perspektiver på udvikling og bevaring, så herregårdenes bygningsarv igen kan blive en aktiv ressource i lokalsamfund over hele landet.

Læs om herregårdenes rolle i det moderne samfund, driften i dag, herregårdenes markeder samt håndtering bygningsarven.

Hent Hvidbogen i pdf
Hent sammenfatning i pdf

Bestil Hvidbogen