Silvia Munro om Ledreborgs historiske slotshave

"Tidligere var herregårdshaverne til pryd og fornøjelse for ejeren, i dag er de til fornøjelse for alle", siger Silvia Munro, ejer af Ledreborg Slot. Genskabelsen af herregårdens slotspark er et eksempel på, hvordan man kan bevare og nytænke kulturarven og bringe det historiske miljø ind i nutiden.

Man mærker det først på landskabet, der pludselig forandrer sig, og giver en berettiget forventning om den oplevelse, der venter. Kuperede marker med enkeltstående gamle træer, levende hegn, stendiger, søer, moser og skov passerer forbi, som man kører ned ad den 7 kilometer lange Ledreborg Allé med lindetræer, der bliver ældre og ældre jo tættere man kommer på målet.

For enden af alléen ligger Ledreborg i bunden af en dal, som blev skabt under seneste istid. Knejsende med sine karakteristiske og fornemme rokokobygninger er herregården centrum for hele denne herlighed, og med tilhørende 80 hektar park hører den til blandt Danmarks mest uspolerede kulturmiljøer, et kulturmiljø af international værdi. Den imponerende park blev oprindeligt anlagt som barokhave og siden omlagt til et mere landskabeligt romantisk anlæg efter engelsk forbillede. 

I 2007 blev parken genindviet efter en omfattende renovering, der på én og samme gang har understreget og genskabt parkens barokke spor, skabt havekunstnerisk fornyelse og fået en ny og positiv betydning for herregårdens forretning.

"Projektet startede rigtigt, da vi i 2004 sammen med Realdania blev enige om at genskabe herregårdens barokhave, baseret på den idé, at haven både skulle fremtidssikres med ordentlige løsninger og en langsigtet plan og samtidig skulle kunne bruges til moderne aktiviteter," siger Ledreborgs ejer, Silvia Munro.En moderne, men velkendt barokhave

Siden 1992 er herregården hvert år blevet besøgt af et voksende antal mennesker, som kommer til de årligt tilbagevendende slotskoncerter, som Ledreborg arrangerer sammen med DR, og til livsstilsmessen Livsstil på Ledreborg. En fornyelse af parken kunne både genrejse 'stedets ånd' og løse logistikproblemerne i forbindelse med de store arrangementer: Der manglede elektricitet, vand og plads til toiletvogne, og veje og stier var ikke ordentligt befæstede. 

Schönherr Landskab har gennemført slotsparkens nyudvikling med respekt for dens oprindelige ånd, charme og ejerparrets ønsker. Konkret har renoveringen blandt andet omfattet en genopretning af skrænter, spejldam og springvand, ligesom en række af parkens sandstensfigurer er blevet restaureret. Marmorstatuen Adam og Eva har fået vinterbeklædning, som skal beskytte den mod vind og vejr, men samtidig udgør en skulptur i sig selv. Og endelig har terrasserne fået ny belægning med hilsen til Sanssouci, Frederik den Stores rokokoslot i Potsdam ved Berlin, der i sin tid også var med til at inspirere Silvia Munros oldefar.

Anlægsarbejdet har været tilrettelagt ud fra tre hovedmål: For det første at understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven. Dernæst at skabe havekunstnerisk fornyelse og endelig ved at være praktisk realistisk, både hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse. De formklippede taksbuske har fået bure rundt om sig, som man kan beskære dem efter, stierne er brede nok til, at en havetraktor kan komme frem, og skråningerne er blevet lige og jævne, så de kan klippes med en 'arm'.

Parken er med andre ord blevet til at gå til, men helt færdig bliver man nu aldrig. Fordi herregården ligger i en dal, er der tilbagevendende problemer med kilder, der springer op, og haven har snart ikke plads til flere dræn. "Det er én af de udfordringer, jeg aldrig tror, vi får løst," siger Silvia Munro og fortæller, at hun selv havde ét ultimativt krav til projektet:

"Det var magtpåliggende for mig, at parken blev smuk, og at jeg skulle kunne kigge ud ad mit soveværelsesvindue hver morgen og se den park, jeg altid har kendt. Det, synes jeg, er lykkedes."

Haven er en del af forretningen

I 2007 stod den nyrenoverede slotspark færdig efter tre års arbejde, og den er i dag en integreret del af forretningsgrundlaget. Ledreborgs store arrangementer besøges hvert år af cirka 50.000 mennesker. Herregården står selv for at koordinere alt arbejde i forbindelse med udstillingen, men man har gode samarbejdspartnere: blandt andet står en lokal restaurant for at levere maden.

Til koncerterne er DR ansvarlig for det kunstneriske og for lys og lyd. Samarbejdet kom i stand efter et middagsselskab, hvor ét af medlemmerne i den trio, som spillede, var tilknyttet Radiounderholdningsorkesteret. Musicalen Chess var første, store satsning, og siden er det gået slag i slag. 

Silvia Munro: "Haven er forretningen og ét af de elementer, der gør Ledreborg til noget særligt. De store arrangementer er med til at generere indtægter, så vi kan vedligeholde bygningerne, og vi har i dag et bedre indtægtsgrundlag, end da vi overtog – også selvom vi stadig er nødt til at søge fonde til større istandsættelsesarbejder."

Til hverdag kan man komme ind formedelst 25 kroner og spadsere en tur i de smukke omgivelser. Ejerparret har ikke haft de store skrupler ved at åbne parken op for offentligheden:

"Det har været en tradition gennem tre generationer, at publikum har kunnet besøge parken mod et beskedent beløb, og sådan er det fortsat. Beløbet dækker trykudgifter til kort samt beskrivelser over parken. Samtidig markerer det beskedne beløb, at der er tale om privat grund, som ikke modtager offentlig støtte til driften" pointerer Silvia Munro: "Men vi synes, det er sjovt at afvikle de store arrangementer, og det skal også være mit råd til andre: Man skal gøre det, man synes, er sjovt, og det der er unikt for ens ejendom, og man skal undgå at gøre som alle andre.