Lokal forankring og fornyet liv på Sonnerupgaard


På Sonnerupgaard Gods har en Allehelgensfest skabt nye traditioner og et stærkt lokalt netværk – godt hjulpet på vej af en lille, økonomisk håndsrækning.

Lidt uden for Lejre, i det smukke landskab omkring Hvalsø, ligger Sonnerupgaard Gods - og det har det gjort i mere end 650 år. Godsets gamle bygninger, hvoraf de ældste stammer fra første halvdel af 1700-tallet, har gennem tiden lagt vægge til alskens adeligt og højborgerligt liv. De nuværende ejere, Birgitte Israelsen Knudsen og Peter Kjær Knudsen, købte ejendommen ved årsskiftet 1996/97, og siden da har Sonnerupgaard dannet ramme om et væld af firmaarrangementer, hotelophold og festlige selskaber foruden dyrkningen af godsets jorde.

Med tiden fik ejerparret dog ambitioner om mere. De savnede den lokale forankring og mødte fra tid til anden mennesker fra området, der ikke kendte til Sonnerupgaard – simpelthen fordi, de aldrig havde været der.

Byd indenfor!
Derfor ansøgte Birgitte Israelsen Knudsen midler gennem Fremtidens Herregårds initiativ, Byd Indenfor, hvis formål er at lade landets herregårde genindtræde på den lokale scene som lokalt samlingspunkt og dynamo for erhvervs- og kulturliv.

Vi ville vise, at vi er andet og mere end et kursuscenter."
”Vi ville gerne åbne Sonnerupgaard op for lokalområdet og vise, at vi er andet og mere end et kursuscenter for storbyens virksomheder, eller et sted, hvor man holder bryllup. Derfor fik vi tanken om at invitere til Allehelgensfest”, siger Birgitte Israelsen Knudsen og beretter samtidig, at det var afgørende med en økonomisk håndsrækning for at få projektet sat i søen.

Med støtte fra Byd Indenfor blev det muligt at afsætte tid og ressourcer til at inddrage en bred vifte af lokale aktører, der hver især kunne bidrage med erfaring, gode idéer og frivillige kræfter og således skabe grundlaget for et arrangement, der for alvor kunne række ud over godsets egne jorde.

"Vi kunne bidrage med faciliteterne - lokaler, overnatninger og en hel masse mad - men den økonomiske håndsrækning gjorde det muligt at lade vores samarbejdspartnere skabe et program af høj kunstnerisk kvalitet," forklarer Birgitte Israelsen Knudsen.

At løfte i flok
Med Hvalsøs Teater Solaris som kunstnerisk dirigent og organisatorisk drivkraft, kunne Sonnerupgaard byde indenfor til Allehelgensfesten ”Freias Æbler” den 31. oktober 2014 sammen med en lang række erhvervs- og kulturaktører fra omegnen.

Arrangementet bød på blandt andet korsang på voldgraven, en historisk fægteduel og et bjergtagende fakkeloptog ud over markerne før aftenens store begivenhed: En professionel koropsætning af ”13 oder til Maria”, som trak de mange fremmødte ind i godsets ombyggede lade.

Vi ville være aktivt med til at skabe livet i det lokale miljø," siger Birgitte Israelsen Knudsen

Og godsets ejere er da også meget tilfredse med arrangementets udfald, selvom det i første omgang ikke kan måles på bundlinjen:

”Før var herregårdene en del af lokalsamfundet. Det er der flere, der ikke er længere. Ved at åbne op for denne type initiativer kan man skabe fornyet liv, og selvom Allehelgensfesten ikke i sig selv gav et afkast, så har vi i kraft af arrangementet fået et stort, lokalt netværk samt en masse opmærksomhed fra lokalbefolkningen. Det kan med tiden skabe nye muligheder for at drive forretning her på stedet,” forklarer Birgitte Israelsen Knudsen.

Nye traditioner og politisk opbakning
Den gode oplevelse har ansporet parret til at gentage successen, så når kalenderen viser den 30. oktober, vil det igen være muligt at besøge Sonnerupgaard til Allehelgensfest - eller Skjoldunge Festival, som den nu er døbt.

Og med anden udgave følger en udvidelse af det lokale aktørnetværk, som kommer til at inkludere flygtninge og asylansøgere fra det nærliggende Avnstrup Asylcenter, ligesom den lokale non-profit virksomhed Gro, der hjælper socialt udsatte unge, har arrangeret et kunstudstillingsforløb op til arrangementet, hvor både danske og nordiske kunstnere får mulighed for at udstille deres værker på godset og udvalgte steder i lokalområdet.

Med et veloverstået arrangement i baggagen har Sonnerupgaard Gods nu også tiltrukket sig opmærksomhed på politisk plan. Til dette års Allehelgensfest har Region Sjælland bakket op med økonomisk støtte, hvilket ifølge Birgitte Israelsen Knudsen er afgørende, når man forsøger at starte noget nyt op fra bunden:

”Normalt søger jeg ikke støtte – jeg klarer mig selv. Men når du søger støtte, får du mulighed for at skabe aktivitet, som man ellers ikke ville have haft, fordi det på forhånd er dømt til at blive en underskudsforretning. At få hjælp til omkostningerne har været helt afgørende.”