Strandegård

Strandegård ligger syd for Fakse på Sjælland. Herregårdens primære indtjeningskilder er økologisk landbrugsvirksomhed og den miljøcertificerede campingplads Feddet. Derudover har Strandegård en stor økologisk køkkenhave og gårdbutik. Strandegård er ejet af Ivan Reedtz-Thott.

Strandegård ligner ikke en typisk herregård med mange bevaringsværdige bygninger. Herregårdens særkende er de generelle kultur- og naturværdier, herunder de fredede hede- og vådområder og strandoverdrev, som Strandegård råder over.

Den oprindelige hovedbygning brændte ned i 1700-tallet, og Strandegård fremstår i dag som et bygningsværk fra skiftende tider med forskellige materialer og stilarter. Derudover råder herregården over Feddet – den sydlige halvø – et fredet og følsomt naturområde på knapt 600 hektar. Her ligger der også flere ældre bygninger, bl.a. Fedgården, som hver især formidler forskellige historier.

Landbrugsproduktion og naturoplevelser
På Strandegård er ideen at gøre landbrugsproduktion til en naturoplevelse, der kan integreres som en del af stedets campingplads og fastholde bæredygtig turisme. Strandegårds særlige styrke er den synergi, som herregården har skabt mellem den økologiske landbrugsproduktion og de øvrige turismeaktiviteter.Samarbejde med lokale ildsjæle

Derudover har herregården formået at engagere lokale ildsjæle, og stedet er eksempel på, hvordan en herregård kan fungere som lokal dynamo og skabe vækst og arbejdspladser. Således er mange af de nye forretningsområder, der etableres på Strandegård og Feddet Camping initieret af lokale engagerede borgere eller tilflyttere.

Strandegårds forretning bygger dels på økologisk landbrugsvirksomhed, skovbrug og udlejning af boliger, dels på forretning fra campingpladsen Feddet – indtjeningsområder, der understøtter hinanden og skaber synergi. Øget åbenhed kan være med til at opløse det negative billede, som mange har af landbrugsdriften, lyder devisen fra herregården, som har fået succes ved at tilbyde ro, kultur og natur til sine gæster.

Det autentiske landbrug

Feddet Camping byder også på aktiviteter som blandt andet kæle-zoo, kosafari og et aktivitetscenter på Fedgården med  Lego, pudehule og Playstation. Målet er at give gæsterne en unik og langtidsholdbar oplevelse, som er til at betale, og denne tilgang har vist sig at vinde genklang hos gæsterne. I dag har Feddet Camping 3000 gæster pr. døgn i højsæsonen og 200.000 overnatninger om året.

Ifølge Ivan Reedtz-Thott er Feddet Camping en af Danmarks største campingpladser. Den typiske gæst er en genganger, der bliver tre dage på campingpladsen, og derudover er der en del fastliggere. Mange gæster kommer fra danske storbyer og efterspørger særlige og naturnære oplevelser. 

Økologisk landbrug
Landbrugsdriften blev konverteret til økologisk drift i 2000. Samme år blev campingpladsen omlagt til miljøvenlig drift med bæredygtig vand- og energiforsyning og -forbrug, miljøvenlige byggematerialer, tostrengede toiletter med mere. Siden er der kommet en økologisk gårdbutik og urtehave til. Stedet fik certifikatet 'Den grønne nøgle' som den første campingplads i Danmark.

Den økologiske drift egner sig, ifølge driftsleder Bent Jensen, til at kombinere med publikumsvendte aktiviteter, fordi der er tale om produktionsformer, som stemmer overens med folks forventninger om det autentiske landbrug. Desuden behøver man ikke være bange for, at gæsterne kommer i nærheden af farlige kemikalier og lignende. Endelig har stedet en målsætning om at få tættere kontakt mellem herregårdens nyetablerede gårdbutik og campingpladsen.

Lokal forankring og samarbejde

Strandegård har en rolle som en inspirator for lokale ildsjæle, samtidig med at herregården genererer nye arbejdspladser og turisme til området. Herregården prioriterer at have gode relationer til Fakse Kommune. 

Der samarbejdes med kommunen om pleje af Strandegårds mange turiststøttepunkter, og Strandegård er vært for turbåden Fjordkaperen, som drives af kommunens jobcenter. Desuden har Strandegård været gode til at imødekomme den lokale interesse, og mange af gårdens aktiviteter er startet med udgangspunkt i ideer og initiativer fra lokale ildsjæle.