Wapnö

Wapnö er en lille hallandsk herregård bygget i 1750’erne, der producerer korn og mejeriprodukter. I dag har Wapnö 1400 køer og er Sveriges største mælkeproducerende gård. Wapnö er åben for besøg og afholder aktiviteter som for eksempel teater, konferencer og julemarkeder.

Den gustavianske herregård, Wapnö, ligger centralt tæt ved Halmstad omkring 100 kilometer nord for Helsingborg. Herregården har været ubeboet siden 1986 og drives i dag som et privat aktieselskab. 

Den svenske herregård er succesfuldt eksempel på, hvordan man kan kombinere økologisk landbrugsdrift og oplevelsesøkonomi og skabe en bæredygtig forretning. Forretningen baserer sig både på økologisk landbrugsdrift og besøg i form af julemarkeder, teater og ’åben gård’. Inklusion og tilgængelighed er nøgleordene i det folkelige ’brand’, som med vilje ikke trækker på fortællingen om herregården. 

"Wapnö skal henvende sig til potentielt 30 procent af befolkningen. Vi havde fra starten en klar strategi om at ændre navnet fra Wapnö Gods til Wapnö. Eksklusiviteten skulle nedbrydes, så vi ikke kun appellerede til 5 procent af befolkningen," siger Lennart E. Bengtsson, der er adm. direktør på Wapnö, om sin overordnede tilgang til herregårdens forretning.Enkel og uprætentiøs rokoko

Wapnö, der egentlig hedder Vapnö, er opført i 1750’erne for friherre og landshøvding Georg Bogislaus Staël von Holstein. Bygningen er formentlig opført efter mønstertegninger, der blev udgivet af arkitekten Carl Wijnbladh. Herregården er et trefløjet anlæg med hovedbygning i to etager og sidefløje i én etage. 

Hele komplekset krones af et mansardtag, som er tækket med metalplader. Hovedbygningen er bygget i gustaviansk stil, som var den fremherskende svenske arkitektur og indretning under kong Gustav den 3. Det er en stilart, der trækker på stilelementer fra rokoko og nyklassicisme.

Wapnö fremtræder i enkel og uprætentiøs rokokostil med regulære rum og kun få monumentale elementer. Interiørerne, der blev restaureret i 1970’erne, præges af kraftige almuefarver, som æblegrøn og svenskrød. Wapnö blev bygningsfredet i 1983, men bortset fra hovedbygningen er herregårdens bygninger ikke beskyttede. De fleste af de rustikke driftsbygninger er opført i kampesten i 1800­-tallet og konverteret til forskellige formål, som for eksempel showroom og mejeri.

Mejeriets tekniske installationer kan aflæses udvendigt som nutidige tilføjelser på bygningerne, og nutidens aftryk harmonerer godt med bygningernes nøgterne og rå fremtoning. Wapnös nyere bygninger og stalde er enkle konstruktioner, der bindes visuelt sammen af den svenskrøde farve.

Åben for alle

Wapnö vil være folkelig og henvender sig til ung, gammel, rig og fattig. Derfor bliver herregårdens produkter markedsført under navnet Wapnö – og ikke under det mere eksklusive Wapnö Gods. 

Ambitionen er en kendskabsgrad på 30 procent. Fravalget af markedsføring ved hjælp af ’herregårdsbrandet’ skyldes først og fremmest, at herregården blandt andet har valgt at satse på mælkeproduktion – et produkt, som alle køber. 

Den primære målgruppe er børnefamilier, og det er også dem, der er blandt de 6000 mennesker, som hvert år kommer på Wapnö for at se køerne blive sluppet på græs. Forretningen rummer udover en økologisk landbrugsproduktion også en række oplevelsestilbud. Målet er, at forbrugeren kan se produkterne, smage på maden og se køerne i behagelige omgivelser, både når dyrene slapper af, og når de ’arbejder’. Dermed formidles en særlig gård­ og landbrugsoplevelse.

Desuden arrangerer herregården julemarkeder og teater med forestillingen ”Mord på Wapnö”. Der er også en restaurant i hovedbygningen, som ligeledes er tænkt ind som del af det samlede og folkelige koncept. Her kan man nyde husmandskost til rimelige priser. 

Ambitionen er at udvikle ”allemandsrättor” – en parafrasering over begrebet ’allemandsret’, som er svenskernes lovfæstede ret til at campere i private skove. Gæsterne er især lokale, og den folkelige herregård er også en del af den form for herregårdsfortælling, som man bedriver på Wapnö. I herregårdenes storhedstid var de jo netop befolket af håndværkere, bønder og tjenestepiger. Wapnö er åben for alle.