Weekend på Herregården Odden

Herregården Odden indgik et bredt samarbejde med lokale foreninger og befolkningen om et weekendarrangement med fokus på kunst, kultur og håndværksmæssige aktiviteter. Begivenheden blev gennemført med støtte fra Byd Indenfor, et initiativ under Fremtidens Herregård.

På Herregården Odden finder man Danmarks største samling af Willumsen-skitser. Herregårdens tidligere ejer, Victor Petersens, interesserede sig for Willumsens kunst og grundlagde den imponerende samling, som findes på herregården i dag. 

Da Willumsen fyldte 150 år i 2013, afholdt alle 15 foreninger under Landsbyrådet - herunder Fæstebondeforeningen under Herregården Odden - et velbesøgt weekendarrangement med over 2000 besøgende. Og med et frivilligdrevet weekendarrangement i september 2014 fulgte herregården på succesen ved igen at åbne dørene op og byde lokalbefolkningen indenfor.

Det tætpakkede program bød på kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter og kurser inden for kreative og kunstneriske fag. Arrangementet rettede sig især mod lokalbefolkningen og turister - især børnefamilier.

Målet var at skabe opmærksomhed om den fine kunstsamling og herregården og samtidig bygge videre på det eksisterende netværk af lokale aktører. Arrangementet fandt sted i samarbejde med lokale foreninger, spejdere, voksenkor, kunstner- og musikforeninger m.fl.