Ledreborg

Herregården Ledreborg og det tilhørende store parkanlæg hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Med støtte fra Realdania blev parkanlægget renoveret i 2004-2006 efter en helhedsplan der både var nyskabende og respekterede stedets kulturværdier.
Tegnestuen Schønherr har stået bag den helhedsplan, der har dannet grundlag for restaureringsprincippet i slotsparken.

Anlægsarbejdet blev tilrettelagt ud fra tre hovedmål: At understrege og genskabe barokke spor, der har historisk værdi i haven. At skabe havekunstnerisk fornyelse. Og at være praktisk realistisk hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse.

Konkret har renoveringen af parken bl.a. omfattet en genopretning af de terrasserede skrænter samt springvand og spejldam, ligesom en række af parkens mange sandstensfigurer er restaureret. Overalt er der anvendt slidstærke materialer, der er lette at vedligeholde. Tilsvarende er der lagt vægt på, at den nye beplantning er robust og enkel at passe. Og så har renoveringen omfattet en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken, ikke mindst de årlige, velbesøgte slotskoncerter.

På skråningen modsat slottet, nedenfor for den midterste terrasse, er anlagt et bassin med en bagvæg i store granitblokke, som en hule i skråningen. Fra den midterste næsten 4 meter høje granitblok, plasker et vandfald ned i bassinet. Bassinet og vandfaldet er udført af kunstneren Erik Heide. Til terrassen ovenfor vandfaldet er skabt en høj skulptur, som kan overdække figuren af Adam og Eva i vinterhalvåret. Skulpturen er endnu et af Erik Heides bidrag til renoveringsprojektet.

Parken er åben for publikum hele året mod et gebyr på 25 kr.