Erfaringer fra Sparresholm

Med to arrangementer blev erfaringer fra forberedelserne til restaurering og genopbygning af den nedbrændte hovedbygning på Sparresholm Gods formidlet. Det skete med en udstilling for lokale borgere og et seminar for fagfolk i selve brandtomten.

I 2013 brændte hovedbygningen på Sparresholm Gods fra 1609 ned til grunden. Tilbage står ydermurerne som eneste overlevende minde om den teglrøde hovedbygning, der blev anset som et af landets fineste renæssancehuse. Med to arrangementer blev den tragiske begivenhed vendt til en positiv fortælling om, hvordan man på stedet går til arbejdet med at restaurere og genopbygge en historisk bygning.

Konkret blev ruinen og parkområdet åbnet for offentligheden, som blev inviteret indenfor til udstilling og Åbent Hus. Derudover blev et fagligt seminar om restaurering, genopbygning samt brandsikring af dette konkrete eksempel på en 'fremtidens herregård' også gennemført.