Vognserup

På Vognserup havde herregårdens store, norske lade stået tom side 2003. Som en del af Fremtidens Herregård er bygningen indrettet til konferencer og events.

På Vognserup er stedets norske kornlade omdannet til multifunktionelt rum med wow-effekt. Nu kan events, konferencer, skoler og mange flere rykke ind i den imponerende bygning. Laden blev importeret fra Norge i 1770 og var i brug uafbrudt frem til 2003. Siden da har den stået tom uden at bidrage til landbrugsdriften, som drives i samarbejde med flere andre store gårde.

Med respekt for bygningens arkitektur står den nu forvandlet fra landbrugslade og kornsilo til en ny ramme om mange menneskers samvær.

Byggeprocessen har omfattet sikring af tag og fag, isolering og etablering af el, varme og nye toiletter i en kube, som er opført indenfor i bygningen. For at få mere lys ind er nye vinduesbånd lagt ind i den enorme tagflade.

”Før var bygningen domineret af enorme kornsiloer, men de er fjernet, så man har overblik over det 60 meter lange rum med 12 meter til kip. Samtidig giver de nye vinduer i taget et fantastisk lysindfald. De håndhuggede norske bjælker har fået en let sandslibning, så de træder smukt frem igen. Det giver en wow-effekt at se den store, samlede trækonstruktion,” siger ejer Hans Christian Teisen.