Holckenhavn

Det fynske renæssanceslot Holckenhavn ligger omgivet af skov og landbrug samt søer, moser og naturarealer. Herregårdens forretningsgrundlag baseres dels på landbrug, løvtræ, nåletræ og pyntegrønt, dels på udlejning af slottet til konferencer, bryllupper og events. Holckenhavn er ejet af Christina Hou Holck.

Holckenhavn er eksempel på, at man kan skabe forretning ved at udnytte historiske rammer til udlejning til meget eksklusive arrangementer. Læringen fra den fynske herregård er desuden, at en succesfuld professionel konferencevirksomhed kræver et højt kvalitetsniveau med priser, der svarer dertil. Endelig viser Holckenhavns erfaringer, at samarbejdsaftaler med eksterne servicevirksomheder gør det lettere at bevare fokus på herregårdens kerneydelser. 

Fra forsamlingshus til eksklusivitet
Allerede i 1996 blev det muligt for omverdenen at besøge Holckenhavn, da Christina Holck som ny ejer åbnede slottet for guidede rundvisninger og et julemarked, der med over 1000 besøgende fik massiv lokal opbakning. Udlejningen af slottet startede ved en tilfældighed i 1999 efter forespørgsel fra et eventbureau, som ville afholde et bryllup på stedet. Herefter begyndte Christina Holck at udleje stuer og riddersal ud efter det, hun kalder for ’forsamlingshusmodellen’ – hvor gæsterne selv skulle sørge for personale og opvask. Konceptet medførte dog logistiske problemer, hårdt arbejde, tidsspild og slid på bygningerne. 

Til gengæld førte udlejningsindtægterne også til, at den lokale bank turde sige ja til at låne penge til nye projekter. Første indkøb var en industriopvaskemaskine. I 2003 kom et større lån, der blev grundlaget for den kommercielle udlejnings- og konferencevirksomhed, som er Holckenhavns forretningsmodel i dag. 

Da vi lånte penge til at indrette hotelværelser, havde jeg det som om, jeg stod på 10-metervippen. Enten kunne jeg hoppe, eller også kunne jeg opgive det hele og sælge," siger Christina Holck. 

I dag baserer forretningsmodellen sig på eksklusivitet, og Holckenhavn ligger i den dyre ende for afholdelse af arrangementer. Selvom forretningens omsætning stiger, betyder gamle gældsposter og store udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse, at forretningen kun giver et moderat overskud. Historien lever på Holckenhavn

Holckenhavn er en af Danmarks betydeligste renæssanceherregårde. Det oprindelige 2-fløjede anlæg er fra 1579-85, mens tårnet midt foran østfløjen er fra 1596 og udført i italiensk renæssancestil, som sofistikeret er omsat til dansk tegl med forsænkende bånd. Senere er Ellen Marsvins to enkle fløje kommet til og bærer præg af nederlandsk renæssance med svungne gavle. Ellen Marsvins kapel rummer et væld af billedskærerarbejder. Herregården er bygningsfredet og parken er landskabsfredet. Godset er også omfattet af kystfredning, gamle tinglyste servitutter og meget mere.

Christina Holck har sat slottet i stand og indrettet hotelværelser i hovedbygningen med hensyntagen til bevaringsværdierne. Typisk er et rustikt naboværelse uden synderlig detaljering inddraget til stort badeværelse, mens de fornemt udsmykkede rum er konverteret til hotelværelser i uændret form. Badeværelsernes gulve er hævet, så skæmmende afløbsinstallationer og rørføringer bliver skjult.

I 2005 og 2006 blev der – med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og flere fonde – lagt nyt gulv i den 330 m² store riddersal. Siden er også slottets vinduer restaureret, og næste projekt er vindebroen. Tegnestuen Ganshorn har været rådgiver på vinduesrestaureringen, indretningen af hotelværelser samt genopførelsen af et af Holckenhavns spir, der brændte i 2006. 

Lokale samarbejder og central beliggenhed

Holckenhavns ejer har kompetencer inden for forretningsudvikling og events og har valgt at samarbejde med eksterne leverandører for at kunne koncentrere sig om kerneforretningen. Da herregården kun råder over 15 værelser, heraf fire suiter, arbejder man sammen med to nærliggende hoteller, mens et fast samarbejde med Munkebo Kro betyder, at Holckenhavn ikke selv behøver at ansætte kokke. I dag har herregården omkring 11 ansatte plus 72 tilknyttede freelancere; tjenere, opvaskere og stuepiger.

Tilgængelighed betyder alt

Infrastruktur og tilgængelighed har vist sig at være centralt i driften af den professionelle konferencevirksomhed: Holckenhavn ligger ved Nyborg, centralt i Danmark, og har derfor både opland på Sjælland og i Jylland. Herregården nyder ikke mindst godt af en beliggenhed tæt på motorvej med forbindelser til Nyborg og København på den ene side og det foretagsomme trekantsområde og Århus til den anden. På én og samme tid er Holckenhavn let at komme til, samtidig med at det historiske slot har bevaret en unik og isoleret placering i det uspolerede fynske landskab.